AURORA Energy Tracker - Pogoji uporabe

Aplikacija AURORA Energy Tracker (v nadaljevanju »Aplikacija«, pod katerim koli imenom, ki ga je imela v preteklosti ali ga lahko pridobi v prihodnosti) je mobilna aplikacija in projekt občanske znanosti, razvita v okviru projekta AURORA, ki ga financira EU v okviru programa Obzorje 2020 (številka sporazuma o dodelitvi sredstev 101036418). Ta projekt koordinira Tehnična univerza v Madridu (UPM), za tehnični razvoj aplikacije občanske znanosti pa je odgovoren Institute for Science and Innovation Communication (INSCICO) v sodelovanju z UPM.

Aplikacija temelji na sodelovanju javnosti pri prijavljanju podatkov o osebnem energetskem vedenju. Sodelujete lahko tako, da med drugim delite podatke o porabi in proizvodnji energije prek aplikacije za mobilne naprave ali drugih elektronskih naprav. Da to storite, morate biti odrasli (najmanj 15 let) ali pod nadzorom odraslega in morate soglašati s pravilnikom o zasebnosti aplikacije ter naslednjimi pogoji:

  1. Z deljenjem svojih podatkov v aplikacijo se strinjate s temi pogoji uporabe, se strinjate, da se podatki lahko objavijo javnosti kot anonimna dela, brez vašega imena ali psevdonima, ter članom projekta AURORA podelite brezplačno, neizključno in sublicenčno dovoljenje za obdobje veljavnosti trenutnih veljavnih zakonov o avtorskih pravicah za izkoriščanje dela brez omejitev in prenos drugim po vsem svetu. V vsakem primeru ti pogoji ne pomenijo nobene omejitve vaše uporabe vaših del kot izvirnega avtorja, svoja dela lahko izkoriščate na druge načine in na način, ki je skladen s prenosom, dodeljenim s tem dokumentom.
  2. Na splošno se bodo vsi izvirni ustvarjalni izdelki, ki so varovani z avtorskimi pravicami, razširjali prek aplikacije ali projekta AURORA z licenco CC-BY, pri čemer bodo navedeni anonimni avtor in ime projekta (na primer: Anonimno, CC-BY AURORA), tudi če v ustvarjeni izdelek vsebujejo ime avtorja ali pa je ta razviden v metapodatkih. Del baze podatkov ali rezultati tabel, pridobljeni iz prispevkov uporabnikov, bodo načeloma razširjeni pod licenco CC0.
  3. Jamčite, da so vsi podatki ali dela, ki jih delite, informacije, ki jih imate pravico omogočiti aplikaciji, in da to ni žaljivo ter da ne krši nobenega zakona. Razumete, da se lahko podatki ali dela prenesejo tretjim osebam, in aplikacija ne more zagotoviti zmožnosti odstranitve morebitnih osebnih podatkov, ki jih po nesreči pošljete.
  4. Povrnete škodo posameznikom, institucijam in članom aplikacije ter njenim partnerjem pred vsemi pravnimi stroški, škodo in drugimi stroški, ki bi jih lahko utrpeli zaradi vaše kršitve zgoraj navedene garancije.

v1.0

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Fields marked with (*) are required.