AURORA Energy Tracker – Pravilnik o zasebnosti

Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?

Aplikacija AURORA obdeluje osebne podatke. Aplikacijo AURORA upravljata dve organizaciji, katerih podrobnosti so navedene spodaj in sta v tem dokumentu označeni kot "AURORA ekipa".

Skupna upravljavca podatkov v AURORA ekipi, ki sta odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov, sta Universidad Politécnica de Madrid (Španija) in Inscico gGmbH (Nemčija).

Kontaktni podatki skupnih upravjalcev:

 • Universidad Politécnica de Madrid (Španija): Ana Belén Cristóbal, E.T.S de Ing. de Sistemas Informáticos, Campus Sur de la UPM, C. de Alan Turing, s/n, 28031 Madrid (Španija). anabelen.cristobal@upm.es / Kontaktni podatki uradnika za varstvo podatkov: proteccion.datos@upm.es
 • Inscico gGmbH (Nemčija): Alexander Gerber, Institute for Science & Innovation Communication, Briener Str. 25, 47533 Kleve, app-support@aurora-h2020.eu

Da vam odgovorimo na vašo zahtevo imamo 30 dni časa.

Aplikacija AURORA je bila razvita v okviru konzorcija AURORA, raziskovalnega in inovacijskega projekta, ki ga financira EU pod številko pogodbe o dodelitvi sredstev: 101036418. Če se odločite za uporabo aplikacije AURORA, se strinjate s tem, da se vaši osebni podatki zbirajo in uporabljajo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti.

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo?

Aplikacija AURORA zbira osebne podatke ob registraciji: vaše ime, letnico rojstva (izbirno), spol (izbirno), e-poštni naslov, mesto prebivališča, število oseb v vašem gospodinjstvu, vrsto ogrevanja vašega doma in povezane stroške, oceno energetske učinkovitosti hiše in ali prebivalci redno delajo zunaj doma. Zbirajo se tudi podatki o diagnostiki naprav (Firebase Crashlytics).

Aplikacija AURORA med delovanjem prav tako zbira osebne podatke: električno energijo, ki jo vaš dom porabi in proizvaja (kWh na dan), podatke o vaši mobilnosti (vrsta prevoza, datum in čas, razdalja in zasedenost za vsako potovanje) ter druge informacije o energiji, ki jih vnesete.

Za katere namene zbiramo vaše podatke?

Ekipa AURORA bo vaše podatke uporabila izključno za naslednje namene:

 • Zagotavljanje storitev aplikacije AURORA: uporabnikom bomo ponudili dve storitvi, storitev samopregledovanja in storitev priporočil za energijsko vedenje. Aplikacija bo uporabnikom pomagala kvantitativno oceniti njihovo usklajenost s cilji Evropskega zelenega dogovora in generirala osebno prilagojena priporočila. 
 • Generiranje anonimiziranih nizov podatkov, ki bodo raziskovalcem in odločevalcem pomagali pri sprejemanju bolje informiranih odločitev v zvezi z načrtovanjem energije.
 • Ponovni stik z vami v okviru znanstvenih raziskav, kjer vas bomo prosili za mnenja ali prostovoljno sodelovanje v intervjujih ali drugih raziskavah.

Prosimo, upoštevajte, da vas nikoli ne bomo kontaktirali iz komercialnih namenov.

Kakšna je zakonita podlaga za obdelavo vaših podatkov?

Pravna podlaga, ki upravičuje obdelavo osebnih podatkov, je privolitev posameznika za obdelavo njegovih osebnih podatkov (skladno z Uredbo GDPR, člen 6 (1) in britansko uredbo GDPR, člen 6 (1)).

Kako dolgo bomo hranili vaše podatke?

Osebni podatki se bodo hranili do 30. novembra 2027.

Ko vaši podatki niso več potrebni, bodo varno in zaupno uničeni. Vaše osebne podatke bomo izbrisali takoj, ko se odjavite s tega servisa s pravilnim gumbom v aplikaciji ali nas kontaktirate neposredno po pošti ali e-pošti.

Razkritje informacij tretjim osebam

Vaše osebne podatke lahko delimo v naslednjih situacijah:

 • S ponudniki storitev: Skladno z veljavno zakonodajo lahko delimo vaše osebne podatke s ponudniki storitev za podporo in vzdrževanje naše storitve ter za stik z vami.
 • S vašim soglasjem: Vaše osebne podatke lahko razkrijemo za druge namene z vašim soglasjem.

Kako varujemo vaše podatke?

Ekipa AURORA varno hrani in obdeluje vaše podatke s storitvijo Google Firebase, pri čemer uporablja evropske strežnike. Sprejeli bomo vse razumne ukrepe, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, ter da se ne prenašajo v organizacijo ali državo, razen če obstajajo ustrezni nadzori, vključno z varnostjo vaših podatkov in drugih osebnih informacij.

Kakšne so vaše pravice v zvezi z varstvom podatkov?

Pod določenimi pogoji imate naslednje pravice:

 • Pravica do dostopa: Od nas imate pravico zahtevati kopije vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do popravka: Imate pravico zahtevati, da popravimo podatke, ki se vam zdijo netočni. Prav tako imate pravico zahtevati, da dopolnimo podatke, ki se vam zdijo nepopolni.
 • Pravica do izbrisa: Imate lahko pravico zahtevati, da izbrišemo osebne podatke, ki jih imamo o vas, in storili bomo razumne korake za izbris vaših osebnih podatkov iz naših trenutnih evidenc.
 • Omejitev: Imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, če (i) dvomite o natančnosti vaših osebnih podatkov, (ii) menite, da so vaši osebni podatki bili nezakonito obdelani, (iii) nas potrebujete, da ohranimo osebne podatke izključno za namene pravne zahteve ali (iv) raziskujemo vaše ugovarjanje z obdelavo na podlagi zakonitih interesov.
 • Prenosljivost podatkov: Imate pravico zahtevati kopijo osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, in/ali drugemu upravljavcu podatkov, in da format takih podatkov ustreza strukturiranemu, običajno uporabljenemu in strojno berljivemu formatu.

Kako lahko dostopate, posodobite ali popravite svoje informacije

Zakon o varstvu podatkov vam daje pravico, da zaprosite za kopijo informacij o sebi. To se imenuje 'Zahteva subjekta za dostop do informacij'.

Če želite videti kopijo svojih zapisov, se obrnite na enega od zgoraj navedenih uradnikov za varstvo podatkov. Pravico imate dobiti brezplačno kopijo svojih zapisov v roku meseca dni.

Točnost vaših informacij je pomembna za nas. Če spremenite naslov ali e-poštni naslov ali če se spremenijo vaše okoliščine ali če imate kakršne koli druge natančne ali zastarele informacije, nas kontaktirajte preko e-pošte enega od uradnikov za varstvo podatkov, navedenih zgoraj.

Otroci

Aplikacija AURORA ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let, in namerno ne zbiramo osebnih informacij o otrocih, mlajših od 15 let. Če ste starš ali skrbnik in verjamete, da imamo informacije o otroku, mlajšem od 15 let, nas nemudoma kontaktirajte, da bomo lahko storili vse, kar je v naši moči, da odstranimo takšne informacije iz naše zbirke podatkov.

Dodatne informacije

V Združenem kraljestvu se lahko, če ste zaskrbljeni glede načina ravnanja z vašimi osebnimi podatki, obrnete na Informacijskega pooblaščenca (ICO): https://ico.org.uk/make-a-complaint/

v1.0

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Fields marked with (*) are required.