Crowdfunding-projekt skal skaffe grøn energi fra AU’s bygninger

Share

Studerende og medarbejde på Aarhus Universitet får nu mulighed for at investere i solceller på universitetsbygningernes tage. Projektet er en del af et EU-støttet projekt, der skal give borgere mulighed for aktivt at tage den i den grønne omstilling.

Et nyt forskningsprojekt støttet af EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, med 34 mio. kr. skal give borgere i fem lande mulighed for aktivt at deltage i en grøn transformation af energisektoren.

Projektet, der går under navnet Aurora, er en del af det europæiske “Green Deal”-initiativ, som fremmer en borgerstyret nedefra-og-op-tilgang i en stræben efter at nå EU’s mål om at reducere kulstofemissioner med 55 pct. inden for et årti.

Aarhus Universitet (AU) deltager som 1 ud af 9 internationale partnere i projektet, og herfra ledes projektet af lektor Marta Victoria.

”En grøn transformation af vores energisystem er en meget stor opgave, som kræver en indsats fra mange forskellige parter. Derfor vil vi nu give vores studerende og universitets mange medarbejdere mulighed for at deltage i installationen af mere vedvarende energi. Man skal bestemt ikke underkende vigtigheden af sådanne projekter, hvor borgere kan tage medejerskab på systemiske transformationer. Det er sådan, vi ændrer verden til det bedre,” siger hun.

Helt konkret skal Aurora-projektet give almindelige borgere i de fem lande Portugal, Slovenien, Spanien, England og Danmark en større bemyndigelse til at afgøre, hvordan energi udvindes og benyttes.

I alt skal installeres ca. 1 MW crowd-finansierede solceller som en del af en større pakke, der skal skabe fokus og opmærksomhed på klimaomkostningerne ved vores almindelige daglige energiforbrug.

Idéen er, at studerende og ansatte på AU kan købe en eller flere andele af et solcelleanlæg, der skal installeres på AU’s bygninger. Ejere af aktierne vil derefter hvert år modtage økonomisk kompensation for den el, som anlægget producerer. Installationens størrelse bliver ca. 200 kW, men er afhængig af størrelsen af de indsamlede midler.

Projektets resultater vil blive delt med mange andre borgere i hele Europa med det mål at starte en forandringsproces i befolkningen. Projektet vil derfor også advokere politisk for en mere borgerdrevet tilgang til at tackle klimakrisen, for eksempel ved at engagere sig i FN’s miljøprogram og europæiske politiske beslutningstagere, der forbereder sig til FN’s klimakonference i Egypten (COP27) i 2022.

Projektet startede i december 2021 og løber i 3,5 år. Projektet har i alt 9 partnere: Universidad Politécnica de Madrid (Spanien), Centre for Sustainable Energy (England), Forest of Dean District Council (England), KempleyGreen Consultants (England), Institute for Science & Innovation Communication (Tyskland), Qualifying Photovoltaics (Spanien), University of Ljubljana (Slovenien), Universidade Evora (Portugal) samt Aarhus Universitet.


The full press release is also available in the following languages:

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Fields marked with (*) are required.